Construction

Construction

Technical rubber products are frequently used in private housing, industrial construction, stable construction, public road and bridge construction, and this in all construction phases.

Rubbermengsels

Zowel in particuliere woningbouw, industriebouw, stallenbouw, openbare wegen- en bruggenbouw worden technische rubberproducten veelvuldig toegepast en dit in alle fases van fundering tot eindafwerking.

Rubber Compounds

Depending on the application, specific requirements are imposed the rubber component such as:

 • Weather and ozone resistance for outdoor applications or applications in direct contact with sunlight: We can offer various (EPDM) compounds for this;
 • Oil and grease resistance in contact with, for example, demoulding oil and greases;
 • Degree of smoke formation, gas toxicity and flame retardancy in case of fire;
 • Sealing against water, wind and dirt of construction seams and wall penetrations under the influence of expansion and/or contraction of the various building materials;
 • Degree of vibration damping or shock absorption:

Iin consultation with the customer, our compounds are tested in our own lab or in a specialized external lab in order to guarantee proper functioning.

Our Mixing Activities

Rubber Products

Our products are used in various building components such as:

 • Covers (thermal and acoustic)
 • Low-emission floor systems, for example for the cattle sector
 • Dilatation profiles
 • Flood defense profiles
 • Glass and door profiles
 • Fenders
 • Cable and pipe grommets
Our Design Activities

Rubberproducten

Onze producten worden toegepast in diverse bouwdelen zoals o.a. 

  
 • Bekledingen (thermisch en akoestisch)
 • Emissiearme vloersystemen, bijvoorbeeld voor de rundveesector
 • Dilatatieprofielen
 • Waterkeringsprofielen
 • Glas- en deurprofielen
 • Stootprofielen
 • Kabel- en buisdoorvoeren
 • ...
  

Onze oplossing voor uw industrie

Afhankelijk van de toepassing moet het rubber over specifieke eigenschappen beschikken zoals:

  
 • Weers- en ozonbestendigheid voor buitentoepassingen of toepassingen in direct contact met zonlicht: Hiervoor kunnen wij verschillende EPDM compounds aanbieden
 • Olie- en vetbestendigheid bij contact met bijvoorbeeld ontkistingsolie en smeervetten
 • Mate van rookvorming, rookgastoxiciteit en vlamdovendheid in geval van brand
 • Afdichting tegen water, wind en vuil van constructienaden en muurdoorvoeren onder invloed van uitzetting en/of krimp van de verschillende bouwmaterialen
 • Mate van trillingsdemping of schokabsorptie

In samenspraak met de klant worden onze compounds in ons eigen labo of in een gespecialiseerd extern labo getest teneinde de goede werking te garanderen.

Rubberproducten

Onze producten worden toegepast in diverse bouwdelen zoals o.a. 

  
 • Bekledingen (thermisch en akoestisch)
 • Emissiearme vloersystemen, bijvoorbeeld voor de rundveesector
 • Dilatatieprofielen
 • Waterkeringsprofielen
 • Glas- en deurprofielen
 • Stootprofielen
 • Kabel- en buisdoorvoeren
 • ...
  

Do you have any questions?

Our team of specialists will be happy to assist you.

Contact Us

In the spotlight

Be the first to receive our latest news by email