Energy industry and renewable energy

Energy Industry and Renewable Energy

On behalf of the customer, Hercorub produces a wide range of rubber mixtures and products that are used in energy generation from traditional and renewable sources, distribution and energy consumers.

Rubber Compounds

For the energy industry, we produce insulating, semi-conductive and conductive rubber compounds that are used in components for low-voltage, medium-voltage and high-voltage applications.

To ensure the purity of our insulating (mostly colored) compounds, our mixing line for these compounds is physically separated from our mixing line for carbon black filled compounds. Compounds can be strained with filters up to 180 Mesh if needed.

Our Mixing Activities

Energienijverheid en hernieuwbare energie

In opdracht van de klant produceert Hercorub een brede waaier aan rubberproducten die toegepast worden bij zowel de energieopwekking uit traditionele en hernieuwbare bronnen, de distributie, als bij de energieverbruikers.

Rubbermengsels

Voor de elektriciteitsindustrie produceren wij isolerende, semi-conductieve en conductieve rubbermengsels die verwerkt worden in componenten voor zowel laagspannings-, middenspannings-als hoogspanningstoepassingen.

Om de zuiverheid van onze isolerende (vaak gekleurde) compounds te verzekeren, worden zij steeds gefilterd en is de menglijn voor deze compounds fysiek gescheiden van die voor roetgevulde mengsels.

Rubber Products

Typical components for the energy industry are:

  
 • Connection sleeves
 • Connectors
 • Protective caps and caps
 • Grommets
 • Seals for lighting fixtures
 • Bus Bar Seals
Our Design Activities

Rubberproducten

Typische componenten voor de elektriciteitsindustrie zijn:

 • Verbindingsmoffen
 • Connectoren
 • Afschermkappen- en doppen
 • Doorvoerrubbers
 • Afdichtingen voor verlichtingsarmaturen
 • Afdichtingen voor busbars

Do you have any questions?

Our team of specialists will be happy to assist you.

Contact Us

In the spotlight

Be the first to receive our latest news by email